Łącznik szlaków - Baranów Sandomierski z Chmielowem