,

PKO BP

Sandomierska 12, Rudnik nad Sanem
,

Restauracja "Pod Lipą"

ul, Sandomierska, Rudnik nad Sanem
,

Urząd Miasta i Gminy

Rynek 40, Rudnik nad Sanem
,

Urząd Pocztowy

Rynek 65, Rudnik nad Sanem

Stacja paliw Artus